Хандив өгье

“Beaver Saving Foundation | Минж Хамгаалах Сан”

“Beaver Saving Foundation | Минж Хамгаалах Сан” нь нэн ховордож буй минж амьтныг хамгаалахаас гадна НҮБ-ын тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг биелүүлэхэд хувь нэмэр оруулах зорилготой ашгийн бус сан юм. Энэ зорилгын хүрээнд Монгол улсын ард иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох “Unsick.me” сайтыг ажлуулж байна. Unsick.me сайт нь ашиг сонирхлын бус, ард иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, зөвлөгөө өгөх зорилготой. Минж хамгаалах сангийн үйл ажиллагааг дэмжиж хандив өгсөнд баярлалаа. Таны хандив нь эрүүл мэндийн боловсрол олгох ажилд шударгаар зарцуулагдах болно.

Хандивын данс

Банк: Хаан банк

Данс: 5220050919

Эзэмшигч: Минж Хамгаалах Сан

Хандив өгсөнд маш их баярлалаа.

Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай.