Хандив

Бидний үйл ажиллагааг дэмжиж хандив өргөсөнд баярлалаа. Таны хандив энэ улсын бүх нийтийн эрүүл мэндийн боловсролыг сайжруулахад зарцуулагдах болно.

Хандивын данс

Банк: Хаан банк
Данс: 5220050919
Эзэмшигч: Минж хамгаалах сан
Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай.Онцлох